X
 • آموزش

  توسعه پایدار و مستمر بر پایه ارتقاء بهره وری و انتقال دانش شکل می گیرد و عامل اصلی انتقال دانش، آموزش مؤثر و اثربخش است. از اینرو آموزش و توسعه دانش سرمایه های انسانی در حوزه راهبردی فناوری اطلاعات به عنوان مأموریتی مهم و استراتژیک برای تیم آموزشی آبانگان قلمداد می شود

  ادامه
 • راهکارهای سفارشی و یکپارچه

  امروزه کسب و کار الکترونیک به عنوان کلید طلایی رشد و توسعه سازمان های پیشرو و اقتصادهای پویا محسوب می شود. ارائه راهکارهای یکپارچه و سفارشی سازی شده منطبق بر نیازهای هر سازمان با هدف فرآیند محوری در سازمان در جهت ارتقاء و مهندسی مجدد و برپاسازی سیستم­ های یکپارچه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی شرکت آبانگان محسوب می شود.

  ادامه
 • مشاوره

  گروه راهکارهای سازمان الکترونیک آبانگان با بهره گیری از دانش تخصصی خود و با تجارب از سوابق به دست آمده در پروژه های مختلف، در راستای موفقیت آمیز سیستم های نرم افزاری در سازمان ها و شرکت های بزرگ آماده ارائه هر گونه مشاوره در خصوص طراحی، اجرا و پیاده سازی نرم افزارهای یکپارچه و سازمانی بر بستر ماکروسافت شیرپوینت می باشند.

  ادامه