X

نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه آبانگان - Abanegan EPMS


EPM Solutions

امروزه برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه های سازمان از سطح هر پروژه به سطح کل پروژه ها و دارایی های سازمان (Portfolio) گسترش یافته به نحوی که استفاده کارآمد از ابزارها و منابع در کنار ارتقاء بهره وری در عملکرد و کارآیی می تواند نقش مؤثر و بسیار تعیین کننده ای در رشد و توسعه بنگاه‎ها ایفا نماید. در ایران با توجه به اولويت بخشيدن به رشد توسعه و سازندگی و اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ های مختلف، بهبود و توسعه فرآیندهای مهندسی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در دستور كار بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است.

محوريت اصلی راهکار جامع مديريت پروژه سازمانی (Enterprise Project Management Solution)، بر پايه همسوسازی استراتژيک سازمان قرار دارد و کليه سيستم‌های مورد نياز سازمان حول آن به يکپارچگی و نظم می رسند. در این خصوص گروه راهکارهای سازمانی شرکت آبانگان به واسطه بیش از 10 سال تجربه در برنامه ریزی، مدیریت، کنترل و هدایت پروژه های مختلف به واسطه برگزاری دوره‎ های آموزشی تخصصی و طراحی، پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای سازمانی کارآمد، با تعریف چهار چوب های کاری ویژه و بهره گیری از استانداردها و الگوهای برتر جهانی از جمله OPM3 و PMBoK، ضمن ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی حرفه ای و تخصصی، با طراحی و راه اندازی یک پورتال جامع سعی نموده راهکار منحصر به فرد و ممتازی را در رابطه با مدیریت و کنترل یکپارچه ارائه نماید.

نرم افزار مدیریت پروژه
نرم افزار EPM
نرم افزار پراجکت سرور


سیستم نرم افزاری مذکور بر پایه Microsoft SharePoint فارسی آبانگان و Microsoft Enterprise Project Management به عنوان هسته (Core) اصلی و تعریف ساختارها، رویه ها و برنامه های کاری منظم و مدون طراحی شده که برای هر سازمان متناسب با استراتژی و برنامه­ ریزی های کلان آن قابل اختصاصی سازی (Customization) و استقرار می باشد. در اين سيستم‌، مديريت پروژه‌، مديريت منابع، مديريت مدارک و اسناد پروژه و بستر ارتباطي و همکاری اطلاعاتی سازمان برای مديران، اعضای تيم پروژه، مديران (ارشد) سازمانی و ساير افراد مرتبط با پروژه فراهم می گردد. مهمترین قابلیت ها در بکارگيری راهکار اجرايی AB-EPMS، عبارتند از:

  • مديريت پروژه
  • مديريت پرتفوليوی پروژه
  • مديريت منابع
  • تحليل و گزارش‌دهی
  • پيگيری هزينه و بودجه
  • جريان کار، همکاری و ارتباطات
  • و ...

البته تحقق تمام اين قابليت‌ها به بلوغ مديريت پروژه در سازمان نیز بستگی دارد. نرم افزار مدیریت پروژه آبانگان (AB-EPMS) راهکاری است که با اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی، ارتباط و هماهنگی در مديريت و اجرای موفق فرآيندها و پروژه های سازمان، يک سيستم اطلاعاتی مديريت پروژه کارآمد و جامع را تبديل به کليد موفقيت و مزيت رقابتی يک سازمان امروزی می نمايد و عملکرد پروژه ها و فرآيندها را در تمامی ابعاد زمان، هزينه، برنامه ريزی، سرمایه انسانی، منابع مصرفی و در نهايت کيفيت محصول يا خدمت بهبود می بخشد.

Make Project Management easy and collaborate from virtually anywhere with the right tools for Project Managers, Project Teams and Decision Makers