X

سیستم مدیریت دانش آبانگان - Abanegan Knowledge Management System


امروزه مديريت دانش (Knowledge Management) به يك موضوع مهم و حياتی مورد بحث در متون علمی و تجاری تبديل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر اين باورند كه انسان ‎ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ كنند. نقش مديريت دانش در توليد و توسعه دانش، ارائه راهکار برای جستجوهای هوشمند، بهره‌ برداری بهينه از اطلاعات قابل دسترس و منابع موجود و بالابردن سطح اطلاعاتی بنگاه‎ها در راستای پيشرفت و توسعه در مهارت‌ها، از مهمترين اهداف نکات مطرح در راهکارهای استقرار سیستم های KM در شرکت آبانگان می باشد. در استقرار سیستم مديريت دانش، تعبير و سازماندهی اطلاعات از جهات مختلف انجام شده و با بسترسازی ‎های مناسب می توان به تدريج الگوی تعامل بين افراد، فناوری ها و فنون را فعال نمود. دانش، دارايی واقعی سازمان ‎هايی است كه برای حضوری موفق در عرصه پر رقابت جهانی و يکپارچگی سيستم ‎ها، ارزش ‎ها و منابع سازمانی خود تلاش می کنند. مديريت دانش با ابزارهای فنی و ارزش‎ های انسانی چندگانه سر و كار دارد، لذا می تواند نشان دهد كه چگونه سازمان ‎های هوشمند و يادگيرنده می توانند فرآيندهای خود را با استفاده از يك ره يافت «دانش‌مدار» مجدداً طراحی نمايند. سیستم مدیریت دانش سازمانی آبانگان (AB-KMS) به عنوان بستری قدرتمند بر پایه نرم افزار Microsoft SharePoint با توجه به قابليت ‎های فراوانش می ‎تواند برای نگهداری گنجينه اطلاعات و دانش ‎های موجود در سازمان ها و مؤسسات دانش محور و پیشرو، بسيار سودمند باشد. البته نبايد فراموش کرد که نقش آموزش و اجرای بسترسازی‎ های اوليه کمتر از ارزش خود سيستم نيست و بايد در قالب برنامه تدوين شده هر دو راهکار در کنار هم به اجرا در بيايند.

مهمترين هدف در اجرای چنين سيستمی گردآوری و بازيابی دانش و اطلاعات به‎ دست آمده قبلی می ‎باشد. در نتيجه کاربران چنين سيستمی برای دستيابی به اطلاعات مورد نظر خود می ‎توانند با جستجوی ابتدايی در اين سيستم، بخشی از نياز خود را مرتفع ساخته و از نظرات ديگر کاربران درباره هر دانش آگاهی کسب نمايند. علاوه بر اين می‎توانند از مراحل مختلف و پيشرفت ‎های صورت گرفته درباره يک موضوع مطلع شوند. سيستم مديريت دانش آبانگان (KMS) می‎تواند شامل امکانات زير باشد:

 • درخت دانش (Knowledge Tree) داینامیک با قابلیت های نمایشی ویژه
 • شناسايی دانش های سازمانی و دسته ‎بندی آنها
 • شناسايی و دسته ‎بندی کاربران در گروه‎ های مختلف
 • تعيين مدير و خبره دانشی در هر گروه
 • تعيين حقوق دسترسی نسبت به دانش ها
 • قابلیت ثبت تجربه، مهارت، دانش تطبیقی، درس آموخته و نوآوری/ اختراع و ...
 • قابلیت ثبت منابع دانشی و موضوعات دانشی
 • اطلاع رسانی های گسترده به کاربران
 • بررسی و ارزيابی دانش ها به صورت درون گروهی و يا ارزيابی کلی
 • جستجوهای هوشمند در دانش ها
 • ارزشيابی کاربران و گروه‎ ها بر اساس فعاليت‎ های انجام شده و نتايج آنها
 • قابلیت تعریف و نمایش انواع گزارشات کارکردی، مدیریتی، آماری، مالی و سرانه دانشی سازمان
 • و ...
نرم افزار مدیریت دانش
knowledge management system
knowledge management system